השירות נועד עבור בעלי כ.אשראי תקין וללא הגבלות בבנק.